Yazım Kuralları

  • Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal ANALİZ Dergisi, yılda iki kez yayımlanan, hakemli bir dergidir.
  • Dergi, tüm sosyal bilimler alanlarında Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış çalışmaları kabul eder.
  • Yayımlanması istenen yazıların, başka bir dergide yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. 
  • Dergide, makalelerin yanı sıra kitap incelemeleri de yer alır. Kitap incelemeleri de hakemlik sürecine dâhildir.
  • Yazılar, [email protected] adresine gönderilmelidir. Hakemlik süreci yazıların, gönderildiği tarihten itibaren başlar ve 2 ayda sonuçlanır.
  • Yazılar, editörün ön değerlendirmesinden sonra, denetim için, en az bir yayın kurulu üyesine, bir de en az bir hakem kurulu üyesine gönderilir. Hakemlerin raporları, kimlikleri saklı tutularak yazara iletilir ve gerekli görülen durumlarda yazardan düzeltme istenir. Yazı hakkında nihai karar editör tarafından verilir. 
  • Makaleler kâğıdın bir yüzüne çift aralıkla yazılmalıdır. Kaynaklar ayrı sayfada yazılmalıdır. Makalenin ilk sayfasında şu bilgiler olmalıdır: a) yazının başlığı; b) yazar(lar)ı; c) en çok 150 kelimelik Türkçe özet; d) en çok 150 kelimelik İngilizce özet; e) Ayrı bir sayfada yazarın adı, adresi, e-posta adresi, telefon numarası belirtilmelidir.
  • Kaynaklara göndermeler dipnotlarla değil, metnin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır. Ayraç içinde yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı, sayfa numaraları yazılmalıdır. Metin içindeki yollamalar şöyle örneklenebilir:

…açıklanmıştır (Küçükömer, 1972: 156-58).   …Polanyi (1957: 254) belirtmektedir.
…(Ekelund ve Hebert, 1990: 286-7).                …Brewer (1988: 447) göstermektedir.               
Kaynakçada aşağıda örneklenen biçim kurallarına uyulmalıdır:
KÜÇÜKÖMER, İ. (1972) İktisat İlkelerine Yeniden Bakış, İstanbul: Sermet.
POLANYI, K. (1957), “The Economy as Instituted Process”, K. POLANYI vd. (der.),
Trade and Market in the Early Empires, New York: Free Press, 243-70.
Ekelund, R.B. ve Hebert, R.F. (1990), A History of Economic Theory and Method,  
New York: Mc Graw-Hill Publishing.
Brewer, A. (1988), “Cantillon and Mercantilism”, History of Political Economy,
C. 20, No. 3, Güz, 447-460.

YAZIM FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ