Yayın Kurulu

İMTİYAZ SAHİBİ                               : Prof. Dr. Şahin KARASAR
GENEL YAYIN YÖNETMENİ          : Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ
EDİTÖR                                               : Dr. Burak KÜÇÜK
 
YAYIN KURULU                               : Prof. Dr. S. Gonca TELLİ
                                                               Prof. Dr. Ergül HAN
                                                               Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ
                                                               Prof. Dr. Sadettin ÖZEN
                                                               Dr. Öğr. Üyesi Mürşide ÖZGELDİ
 
YAYIN KURULU SEKRETERİ      : Canan AYAR