2016/I (7. Sayı)

Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi 2016/I. Sayısı
 
7. Sayı Makaleleri:
Materyalist Eğilimin Kompulsif Satın Alma Davranışına Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
Abdullah ÖZ, Baran ARSLAN, Tolga DURSUN
 
Yüzyıllık Yalnızlığımız Ya Da Bizim Büyük Çaresizliğimiz
Mehmet Utku ŞENTÜRK
 
Türkiye Ve İstanbul'da İşsizlik
Ahmet Mithat KİZİROĞLU
 
Çalışan Memnuniyet Ölçeği Geliştirme Çalışması
Bora ŞENGÜN, Gülsen ŞENGÜN
 
Türkiye’de Reel Döviz Kurunun Uzun Dönem Denge Değeri
Sema AŞIK