Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal ANALİZ Dergisi – Maltepe Üniversitesi 20. Yıl Özel Sayısı

Maltepe Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimler Fakültesi, Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal ANALİZ Dergisi tarafından, Maltepe Üniversitesi’nin eğitimde 20. yılına armağan olarak özel sayı çıkarılacaktır. “Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal ANALİZ Dergisi – Maltepe Üniversitesi 20. Yıl Özel Sayısı” için tüm sosyal bilimler alanlarında ve farklı disiplinlerden kuramsal ve uygulamalı, Türkçe ya da İngilizce yazılmış makaleler kabul edilecektir.  
 
Makale özetlerinin en geç 2 Haziran 2017 tarihine kadar, kabul edilen makalelerin tam metinleri ise 31 Temmuz 2017 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.